Преобразяването на Савел в павел

Мистерията на Павел

Миналата вечер, гилдията и аз се бяхме събрали около вечерната маса. Както обикновено, си приказвахме приятно и приказката тръгна към Св. Седмочисленици и техните имена. Съученичката ми Шекериззи спомена името на Сава, но го каза малко по-различно… “Савел” или “Савле”. Първоначално си помислих, че това е неволно объркване и няма общо между двете имена, но след това, погледът ми падна върху картината на Пентаграма, седяща срещу мен и над главата на Шекериззи.

И тогава пред очите ми се яви един образ.

Сава произлиза от “Господ Саваот”, което е едно от имената на Старозаветния Бог, познат ни като Яхве или Йехова. От друга страна, Савел е евреин и неговото рождено име има много общо със Сава. И тази връзка между имената образува и връзка между Савел и Господ от Стария Завет. По това време, Мистерията на Голгота вече се е била случила и Христос се бил възнесъл на небето; а старите евреи, под водачеството на фарисеите, активно са отхвърлили Новото Учение и са се обявили против последователите им.

Савел не прави изключение: той е един от най-яростните, но също така и най-успешният гонител на ранните християни – главно заради способността си да мисли като тях и да предусеща как те биха се опитали да се скрият. С името си, той се поставя в услуга на фарисеите и, чрез тях, на стария култ. 

По време на една от мисиите си, несъмнено на път към поредното християнско скривалище, той бива посетен от Христовия Дух, чиято светлина е толкова силна, че Савел пада от коня си ослепен. Това преживяване го променя толкова дълбоко и силно, че той напълно обръща мирогледа си и се посвещава на абсолютно нова мисия: от гонител той става пръв Апостол на Новото Учение! Тогава не би трябвало да е изненада, че с новата си мисия, Савел приема и ново име: Павел.

Според Новия Завет, Савел прекарва в слепота 3 дни, но имам подозрения, че са всъщност 3 дни и половина. Във всеки случай, този интервал препраща мисълта ни към старите египетски култове, в които посвещението на учениците се изразява в поставянето им в “изкуствена смърт” за три дни, за да може учителят им да вкарва знание директно в астралните им тела. Но това е практически основната и може би единствена прилика със старите култове: защото, Савел остава буден. През тези три дни, докато миряни са водили слепеца към Дамаск, сиреч към един свещен град, Христос е водил Савлевия Дух – по пътя на Истината. С идването на ослепяващата Истина на Христос, умира и старото зрение на Савел, гледащо към старите мъдрости на фарисеите, от които е и баща му (по думите на самия апостол). Със смъртта на старото зрение, умира и старото име.
На негово място се ражда напълно нов човек.

Промяната е както тънка, така и колосална. От Савел отпада старото С и на негово място идва П. Какво символизира тази смяна?

Буквата С визуално и смислено се отъждествява с Луната и с култа към Луната под директното водачество на Йехова преди вселяването на Христос в Исусовото тяло. Основната му функция е била да способства инволюцията и вкарването на човека в материята, което е било правомерното течение за онези времена. Като Лунен народ можем да окачествим и османците, за което съдим по лунния сърп на знамето им; също така, при тях на огромна почит е Габриел – Лунния Архангел, който ги е взел под крилото си. Благодарение на Габриел, във времената на неговото управление османците бележат най-големия си възход и най-голямото си териториално разширение. И, колкото и странно да звучи, стават де факто център на света и най-космополитната държава за кратък период.

Да се върнем да С и Господ Саваот, познат ни като Йехова.

От окултните сведения на д-р Рудолф Щайнер знаем, че Йехова е Елохим, дух на формата, който живее на Луната до Мистерията на Голгота; можем да го наречем Лунния Елохим и няма да сбъркаме. Под негово ръководство, Евреите са подготвяли съвършеното тяло, в което да се всели Христовия Дух. Но след Голгота, посоката се обръща нагоре и старите лунни течения загубват ценността си – стават атавистични. Самият Йехова се оттегля от евреите, защото и Той, и те са си свършили работата. Правомерното движение е това на Слънчевия Христос и на Слънчевия култ и посвещения. Но фарисеите отказват да се разтворят в новите култури и вместо това се обръщат срещу новото.
Така че, с явяването си пред Савел, Христос внася в душата му Истината за Новото и в процеса обръща зора му от Луната към Слънцето. Можем дори да кажем, че това е второто истинско слънчево посвещение, след преобразуването на Лазар в Йоан!

Тогава, защо на мястото на С да поставим П вместо която и да е друга буква?

За да отговорим на този въпрос, трябва да обърнем взор към известната картина на Пентаграма, нарисувана по поръчка на Учителя Бейнса Дуно от лечителя Шлятер.

pentagram

Според Учителя, пътят на Ученика вътре в Пентаграмата започва от долния ляв връх, където виждаме Портата. Нали виждате, че буквата П е стилистично представяне на една порта, както и че самата дума “порта” започва с нея? Ето това ни подсказва, че с явяването си, Христос въвежда П-авел в пътя на Ученика. Напълно намясто са и заобикалящите символи. Мечът представлява Стария Савел, пазителят на Статуквото и гонителят на Новото. Чашата е горчилката, която е трябвало да изпие, като бъде ослепен и бъде воден от други до Дамаск, като в същото време не яде и пие, а само се моли. 

От портата излизат два пътя: този на Добродетелите и този на Истината. За повечето Души по-правилният път е и по-полегатият: чрез развитието на Добродетели. Павел обаче не е обикновена душа: той е Апостол. Това, наред с факт, че сам Христос му се е явил да го преобърне, ме кара да вярвам, че Павел е тръгнал по пътя на Истината, който води до Великия Учител. 

Необходимо е да отбележим и близостта на крилатото колело до Портата, което за мен също подкрепя горната теза!

В заключение

Трансформацията на Савел в Павел, на С в П илюстрира същността на цялата мистерия на Голгота като обрат на времената! В съществото си, Тя е Обрат на човешката душа към Бога. Чрез внасяне внасяне на коренно нов елемент, Христос отсича времевата линия и казва: “До тук беше старото! Да дойде новият Път, Истина и Живот!”


написано от Рухонир ван Алтаир
на 27 ноември 2021г.
публикувано на 27.12.2021г.

За повече четене:

Категории
Категории

Подобни статии

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Сподели публикацията
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Don`t copy text!