Продукти и Услуги
Пътешествия - мистерии
Ще ви запознаем с една българска иновационна концепция за „ПЪТ-Е-ШЕСТ-ВИЯ“, а именно - движение съобразено със ШЕСТТЕ посоки – първо из България, а след време и по Света!

Ще се запитате – Какви са тези ШЕСТ Мистични посоки – нали?

Четирите посоки са ни известни – Изток, Запад, Север, Юг… но останалите две посоки, а имено – към Небето и обратната към Природата в нейната дълбочина… тези две посоки, макар и най-важни, според нас, са напълно игнорирани от съвременния туризъм. А това е огромна грешка, защото ни лишава от прилива на Съзидателната Енергия в нейната пълнота – от Космоса и от Природата…

Следователно е скъсана връзката – „Космос, Човек, Природа“...
Космос, Човек, Природа - шест посоки

И ето защо ние създадохме фирма “Рухонир”, за да осъществим тази иновационна идея създадена от българин – за българите, а след време и за всички чужденци, които ще предпочетат България, като възможно най-биоенергетичната зона на Света, което е реален факт според редица достоверни източници от древността до наши дни.

И тук е мястото да поясним, че посоката към Небето е свързана с астрологичните познания на водачите ни, които няма да избират определена дестинация просто ей-така, а след прецизни астрологични изчисления подсказващи им най-добрите зони за БИО-ЕНЕРГИЙНО ПЪТЕШЕСТВИЕ в конкретното време!

За да стане ясно за участниците в преживяването, наречено „Биоенергийно пътешествие“, разяснявам приликите и разликите от обикновената разходка в планината.

При обикновените разходки в планината, човек или има конкретна цел – да речем връх или вековно дърво, или пък няма конкретна цел и е готов да прави неочаквани завои… но и в двата случая туристът просто си се разхожда и изразходва енергия… Най-често се освобождава от стрес и попива от околната аура на дърветата и своеобразния релеф.

Дотук добре, ефекта е видим – натоварване на определените биосистеми – най-вече на опорно-двигателна, белодробна и сърдечно съдова и лимфна. В резултат обмяната на вещества се засилва, настъпва изпотяване и заедно с него навън се изхвърлят „паразити“ от енергийно естество и така, подсъзнателно човекът се освобождава от натрупалия се стрес и негативните емоции. Енергийните потоци в човека се хармонизират с околните и настъпва изцеление в някаква степен…

Това безспорно е полезно, но е на повърхностно ниво… и са нужни безброй посещения в планината за да настъпи дълготраен ефект свързан със здравето, издръжливостта и креативността.

Има ли по-бърз, по-пълноценен и ефективен метод за изпълване на туриста с енергия и то конкретна енергия, която да изпълни съвсем конкретно място в биофизиката на човека и в резултат да ободри и изцели съответната биосистема с нейните връзки от органи и клетки?

Да – има! И това е „Биоенергийното пътешествие“, което е доста по-различно от обикновената разходка, която всеки човек може и сам да си осъществи в планината и за която не е необходимо да плаща на ВЕЩ водач, който се явява и учител и изцелител, защото е подготвян специално.

Биоенергийно пътешествие е само онова проникване  в “дебрите на планината“, което е осъществявано от „отдаден мистагог – водач в мистериите“…

Планината е своеобразен Етерен Храм с много портали, които се отварят и затварят съобразно движението на Звездите и планетите от Небосклона.

Казвано е – „Водата тече и за човекът не е възможно да стъпи два пъти в една и съща вода!“

Живата вода от Небето“ тече към Планината в променяща се цикличиност /Водолеят Уран дирижира вечната промяна/… и туристите не могат да влезнат на едно и също място и да усетят едно и също нещо, дори и да ходят на мястото – 100 пъти.

Ето защо „Водачът – Мистагог“ е нужно да познава „Небесния Език – Астрологията“, за да знае каква „Жива вода ще тече от Небето“ в избрания от него момент. Нужно е още да знае какъв планински релеф е най-подходящ, за да събере в себе си тази „Жива вода“. И накрая – Водачът е нужно да знае, чрез какъв своеобразен, неповторим ритуал, енергията от Небето може да бъде уловена и проведена през съответстващата й биосистема в човека и оттам да бъде отведена в Земята, а после обратното – от Земята, през човека и нагоре към Космоса, ще бъде върната обратна връзка.

Така и само така ще бъде осъществяване връзката „Космос – Човек – Природа“… и само така ние хората ще изпълним ПОВЕЛЯТА БОЖИЯ – „Каквото е Горе на Небето – такова и на Земята да бъде!“ Амин… Ом… Аумен!

За описаните по-горе Цели, и тази година, започваме МИСТЕРИЙНИТЕ „ПЪТ-Е-ШЕСТ-ВИЯ“ ОТНОВО… за да вървим по Българския Път заедно и да откриваме и преоткриваме Феномените на България дотогава докато обикнем Родината си както Тя заслужава 🙂

Кадри от нашите пътешествия:

Скъпи родолюбиви пътешественици! 
Предлагаме ви да изминете заедно с нас – онзи “мистериен БРОД” от 7 универсални стъпки към свързаността между природа, човек и космос.

На нашата страница ще видите различни дестинации, всяка от които обаче е сама по себе си е такъв седмичен БРОД (обяснен подробно в увода)

Стъпка 7: Синтез на Път-е-шест-вията

Пускане на видеото

7/8

А сега накъде?

Запознайте се с мистерийните ни стъпки досега:

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

АНКХ Обучение

Стаите на здравето

Пиши ни относно нашите програми и туристически проекти!
Сподели
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Don`t copy text!